Programowanie pilota Hormann HSM4 – Aktywacja kanałów

Jeśli po wpisaniu do radioodbiornika przycisku w pilocie Hormann HSM2, HSM4, reszta przycisków jest też widziana przez radioodbiornik należy aktywować kanały:

1. Otwórz pokrywę baterii – jest tam mały przycisk na płytce drukowanej nad baterią – RESET

2. Delikatnie naciśnij i trzymaj ten przycisk.

3. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk, któremu chcesz zrobić indywidualny kanał, dioda LED na nadajniku miga wolno.

4. Zwolnij przycisk w środku RESET, w ciągu wolnego migania (aby dioda wtedy migała powoli).

Przycisk zostanie ponownie zakodowany z indywidualnym kodem, a dioda natychmiast zaczyna szybko migać.

5. Zamknij pokrywę baterii.

Jeśli chcesz cofnąć zmiany i przywrócić fabryczny kod, to nie puszczaj RESET podczas wolnego migania, tylko dopiero aż potwierdzi to szybkim miganiem.

WAŻNE: Dla każdego przycisku, robimy oddzielną procedurę, jeśli ma indywidualnie sterować kanał.